Darrerament varem informar sobre la possibilitat de reclamar per clàusules sol en préstecs hipotecaris (interès mínim fix). Són innombrables els tribunals que estant declarant nul·les per considerar-les abusives aquestes clàusules (bàsicament en casos de consumidors finals) i estan condemnant a les entitats bancàries a retornar els...

En la majoria de les hipoteques concertades en els darrers vint anys hi figura una clàusula, anomenada "clàusula sol", que posa un límit a la baixada dels interessos. Aquesta clàusula perjudica greument als consumidors en un moment, com l'actual, de baixos interessos, en que el...

Segons el diari Expansión del 23 de desembre, els tribunals de justícia han resolt durant el 2015 sobre qüestions que afecten de manera important la vida de les empreses.  Destaquem: Remuneració dels administradors socials: L'existència i el sistema de remuneració dels administradors socials ha de constar...