Els impostos que graven les herències entre parents llunyans o entre persones estranyes poden arribar a ser prohibitius de forma que en molts casos els hereus es plantegen refusar l'herència. No obstant, en cas de persones vinculades per una relació de convivència d'ajut mutu, a...

  Darrerament varem informar sobre la possibilitat de reclamar per clàusules sol en préstecs hipotecaris (interès mínim fix). Són innombrables els tribunals que estant declarant nul·les per considerar-les abusives aquestes clàusules (bàsicament en casos de consumidors finals) i estan condemnant a les entitats bancàries a retornar els...