En la majoria de les hipoteques concertades en els darrers vint anys hi figura una clàusula, anomenada "clàusula sol", que posa un límit a la baixada dels interessos. Aquesta clàusula perjudica greument als consumidors en un moment, com l'actual, de baixos interessos, en que el...

Segons el diari Expansión del 23 de desembre, els tribunals de justícia han resolt durant el 2015 sobre qüestions que afecten de manera important la vida de les empreses.  Destaquem: Remuneració dels administradors socials: L'existència i el sistema de remuneració dels administradors socials ha de constar...

A més del que us hem informat puntualment, un adjuntem una selecció de normes publicades aquest mes d'octubre que potser també siguin del vostre interes: Procediment administratiu: El 2 d'octubre es va publicar la Llei 39/2015  que  regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques, ...