Aclariments sobre la prohibició de treballar. Declaració responsable (Orden SND/307/2020 de 30/3, BOE 30/3/2020): La gran precipitació del govern de Pedro Sánchez per aprovar a darrera hora del diumenge el RDL 10/2020 que prohibeix el treball en activitats no essencials, el va obligar, ahir dilluns, a aclarir...

  El Reial decret llei 6/2019  va modificar l'article 34.8è de l'Estatut dels Treballadors (ET), regulant el dret a sol·licitar aquesta adaptació, per motius d'índole familiar i laboral, sense necessitat que es trobi regulat en conveni col·lectiu. Aquest dret s'ha anomenat col·loquialment "jornada a la carta"...

En el BOE del 28 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 18/2019 que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 29-12-2019, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. Destaquem les següents mesures en matèria laboral...