En determinats sectors, les empreses volen garantir l'exclusivitat dels serveis del treballador a través d'un "pacte de no concurrència", que s'inclou en el contracte i pel qual el treballador s'obliga a treballar amb plena dedicació per a l'empresari, sense poder treballar per a altres empresaris, amb el...

Els treballadors, per compte propi o per compte aliena, que desitgin demorar voluntàriament la data de la seva jubilació ampliaran un 4% la base reguladora de la seva pensió per cada any extra treballat i rebran una quantitat a tant alçat que pot arribar als...