Des d'avui dimarts, 14 d'abril, es reprèn l'activitat dels treballadors de les activitats no essencials que han "gaudit" d'una llicència retribuïda i recuperable en les dues darreres setmanes. Recordem que en matèria de prevenció dels riscos laborals es d'aplicació el procediment d'actuació per als serveis de...

Pròrroga de l'Estat d'alarma fins el 26 d'abril:  El BOE d'avui, dia 11 d'abril, publica la Resolució del Congrés de Diputats el 9 d'abril, per la qual es prorroga l'actual estat d'alarma fins el dia 26 d'abril. Destaquem el següent: No s'ha prorrogat el permís...

 Publicat en el BOE del dia 8 d'abril el RDL 13/2020  que adopta mesures urgents en matèria d'ocupació agrària i que també inclou altres mesures en matèria de Seguretat Social que destaquem a continuació: Vigència: Aquesta norma va entrar en vigor el 9 d'abril i estarà...

Aclariments sobre la prohibició de treballar. Declaració responsable (Orden SND/307/2020 de 30/3, BOE 30/3/2020): La gran precipitació del govern de Pedro Sánchez per aprovar a darrera hora del diumenge el RDL 10/2020 que prohibeix el treball en activitats no essencials, el va obligar, ahir dilluns, a aclarir...

  El Reial decret llei 6/2019  va modificar l'article 34.8è de l'Estatut dels Treballadors (ET), regulant el dret a sol·licitar aquesta adaptació, per motius d'índole familiar i laboral, sense necessitat que es trobi regulat en conveni col·lectiu. Aquest dret s'ha anomenat col·loquialment "jornada a la carta"...