El Reial decret llei 28/2018 ha suprimit diversos incentius a la contractació laboral a partir del dia 1 de gener del 2019. En l'actualitat segueixen vigents els següents incentius que destaquem: Contractes per a la formació i l'aprenentatge dels joves menors de 30 anys i treballadors amb...