El DOG del 25 de novembre publica la RESOLUCIÓ EMC/3015/2020, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Destaquem el següent: Sol·licituds i termini...

En el DOG del passat dissabte s'ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre que prorroga les actuals restriccions fins el 23 de novembre amb algunes (poques) excepcions. Destaquem el següent: Pròrroga de les mesures actuals: Les mesures actuals queden prorrogades fins a les 00.00...

El DOGC d’avui publica el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 que permet als treballadors autònoms demanar un nou ajut de 2.000 euros. Destaquem el següent: Atenció. Es molt urgent: Es...