A partir del 29 de juny les trucades comercials no desitjades estan prohibides a no ser que l'usuari hagi sol·licitat o donat el seu consentiment previ per rebre aquest tipus de comunicacions. No obstant aquesta prohibició no afecta a les trucades fetes per robots, intel·ligència...

Proposem revisar la llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials. 1. Ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a...