La gestió de les empreses es cada vegada més complexa i per aquest motiu hem decidit ampliar el serveis que donem als nostres clients amb una nova àrea de CONSULTORIA D'EMPRESES coordinats amb el consultor, Sr. Jordi Pascual, Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció de...

Hem renovat la nostra pàgina web per tal de donar un millor servei a tots els nostres clients. En el nou web hem prioritzat la facilitat, la rapidesa d'accés a totes les informacions i la total adaptació als format de mòbils i tauletes. Us convidem a...

Benvolgut senyor/a;   Amb la finalitat d’adaptar-nos al nou Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa  al tractament de dades personals...