blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

“Els membres d’una comunitat de propietaris que siguin empresaris o professionals es poden deduir la part proporcional de l’IVA suportat per la seva comunitat”

Un dels requisits per que els empresaris i els professionals es puguin deduir les quotes de l’IVA suportat es que disposin de la factura de la despesa al seu nom.

Aquest requisit pot ser un problema quan la despesa no l’ha suportada directament l’empresari o el professional si no una comunitat de propietaris de que aquest forma part. Aquest fet es dona, per exemple, quan la comunitat decideix fer obres de rehabilitació en l’edifici on s’ubica el local de negoci de propietat en el que s’exerceix l’activitat.

Sobre aquesta problemàtica ja va ser emesa per la Direcció General de Tributs la resposta a una consulta del 2005 i recentment ha tornat a respondre sobre aquest tema en la consulta V 3307-16, del passat 13 de juliol del 2016.

A la llum de les respostes que la DGT ha donat a aquestes consultes, podem afirmar que per que els empresaris i professionals es puguin deduir l’IVA suportat per la comunitat de propietaris de que formen part es suficient que estiguin en possessió d’una còpia de la factura original emesa a nom de la comunitat i que aquesta còpia sigui certificada o diligenciada per l’administrador de la referida comunitat de propietaris.

immobiliaria7

Som administradors de finques, agents immobiliaris i assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084 o per correu electrònic adreçat a ad.finques@rm-assessors.cat; o a carlesvilanova@rm-assessors.cat.