El Parlament de Catalunya ha acordat limitar el preu dels lloguers

El passat dia 9 de setembre, el Parlament va aprovar una llei, encara pendent de publicació en el DOG, que limita el preu dels lloguers dels habitatges a Catalunya. La oposició ja ha anunciat que farà recurs contra la llei per que creu que va contra la Constitució. No obstant la llei s’haurà d’aplicar a partir de la seva publicació donat que el recurs de la oposició no suspendrà la seva vigència. Destaquem el que es coneix fins el moment.

A quins habitatges afectarà la limitació del preu dels lloguers ? : La llei limitarà el preu dels lloguers d’aquells habitatges que estiguin dins d’una àrea declarada com “mercat d’habitatge tens”, en el qual s’inclouen els municipis que compleixin algun dels tres requisits previstos:

  • Que experimentin un creixement sostingut clarament superior a l’ de la mitjana de Catalunya.
  • Que la càrrega mitjana de el cost del lloguer al pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos habituals.
  • Que el preu hagi pujat cinc anys a l’almenys tres punts per sobre de l’IPC.

 

Quin serà el límit del preu del lloguer ? : En aquestes zones amb mercat tens, els contractes de lloguer no podran superar el preu de l’últim contracte ni la mitjana de l’preu dels lloguers de la mateixa zona, mentre que els habitatges d’obra nova queden excloses de la normativa per incentivar la construcció d’habitatge social.

 

Els petits propietaris quedaran exclosos del límit de preu del lloguer ? : Els petits propietaris quedaran exclosos de la limitació, però s’entendrà per petit propietari el que tingui uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, equivalents a 2.000 euros. En aquest cas, per que operi l’exclusió, l’arrendatari haurà de tenir uns ingressos superiors a 3,5 vegades l’IRSC, és a dir, que per a dir, que l’exclusió sols es produirà quan el propietari estigui en una situació econòmica més vulnerable que la persona o la família arrendatària.

Som administradors de finques i agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

No hi ha comentaris

Escriu un comentari