Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge

Mentre duri l’estat d’alarma els arrendaments d’habitatge es podran prorrogar  i els arrendataris d’habitatges de grans tenidors que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica podran ajornar el pagament de la renda.

 

En el BOE del passat 27 de gener es va publicar el Reial decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, del que destaquem el següent:

Pròrroga dels arrendaments d’habitatge habitual i permanent:

Els contractes que finalitzin durant l’estat d’alarma, previst de moment fins el dia 9 de maig del 2021 es prorrogaran, a sol·licitud de l’arrendatari, per un període màxim de sis mesos.

Durant aquesta pròrroga  se seguiran aplicant els termes i condicions establerts pel contracte en vigor.

Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, llevat que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts, o en el cas que l’arrendador hagi comunicat a l’arrendatari que necessita l’habitatge per si mateix o pels seus familiars en els terminis i condicions establerts en l’article 9.3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

 

Pròrroga de l’arrendament d’habitatges que siguin propietat de grans tenidors en favor de persones que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica:

Es considera gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Mentre no finalitzi l’estat d’alarma, l’arrendatari que acrediti una situació de vulnerabilitat econòmica podrà exigir l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que no s’hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre les dues parts


Som Administradors de Finques i Agents Immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.