Impartim formació: Curs d’especialització en fiscalitat immobiliària.

Maria Romaguera, llicenciada ADE, sòcia i assessora fiscal de RM ASSESSORS, formarà part del quadre docent que impartirà el curs d’especialització en fiscalitat immobiliària que organitza el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona en col·laboració amb la Fundació de la Universitat de Girona.
Aquesta formació està oberta al públic en general.

FORMAT HÍBRID: classes PRESENCIALS amb possibilitat de seguir per VIDEOCONFERÈNCIA. Tu tries!

Data: Els djous, del  13 de gener al 17 de febrer de 2022

Horari: De 16.00h – 20.00h

Durada: 24 hores (6 tardes)

Lloc:

Col·legi API, C/ Eiximenis, 18 entresòl Girona o Videoconferència mitjançant la plataforma Zoom

Tipologia:

Curs d’Especialització en Fiscalitat Immobiliària

Temari:

  1. La fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’IRPF: Tributació, deduccions i desgravacions. Fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’impost sobre les societats ( IS ).
  2. Impost sobre el valor afegit en les operacions Immobiliàries ( IVA ) .
  3. Fiscalitat en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats ( ITP-AJD).
  4. Impost sobre donacions i successions
  5. Fiscalitat dels immobles i de les operacions immobiliàries en l’àmbit dels tributs locals.
  6. Els impostos en els no residents (imputacions de renda, vendes i rendes de l’arrendament).
  7. Casos específics concrets.
  8. Impost sobre estades d’establiments turístics (taxa turística). Problemàtica amb l’IVA.

Crèdits: 3 ECTS

Ponents:

MARIA ROMAGUERA Llicenciada en ADE. Gestora administrativa. Assessora fiscal de RM Assessors

LLUÍS CAMPS Cap de Servei de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

JOAN ROBLEDA Economista. 

Sistema d’avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test.

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Preu: 345,00€
Descomptes:

20% de descompte per col·legiats de les entitats organitzadores i empleats d’aquests Col·legis 276,00€

5% de descompte per Col·legis professionals 327,75€

Més descomptes

Titulació

Certificat expedit per la UdG

Inscripció

Matricula’t