blog advocats2 girona i figueres | RM Assessors

Informació de bens i drets a l’estranger. Model 720

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva sentència de 27 de gener de 2022 ha conclòs que una bona part de les conseqüències associades a l’incompliment de l’obligació de declarar els béns i drets a l’estranger dels residents a Espanya (model 720) és contrària al dret de la Unió Europea, ja que constitueix una restricció injustificada a la llibertat de circulació de capitals.

Destaquem el següent:

Que ha declarat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ?

Afirma que el model 720, que obliga les persones a declarar béns i drets situats a l’estranger, i el sistema de sancions que se’n deriva, són contraris al Dret de la Unió. Per a la justícia europea, Espanya imposa sancions excessives als ciutadans que incompleixin amb aquesta obligació o cometin errades en les seves declaracions, atemptant contra el principi de llibertat de moviment de capitals. El Tribunal considera que les mesures antifrau són desproporcionades per al fi perseguit i creen un perjudici excessiu per als ciutadans. També declara que no pot ser que no s’apliqui la prescripció en aquesta matèria.

Quines implicacions té la sentència ?

La sentència obliga l’Estat espanyol a reformar la legislació de manera concorde al criteri dels jutges europeus. En aquest sentit, el Govern haurà d’aprovar una nova configuració del règim sancionador i un nou règim de prescripció aplicable al model 720, el termini reglamentari de presentació respecte de l’exercici 2021 del qual, es va obrir el passat dia 1 de gener i finalitza el pròxim 31 de març. Des d’Hisenda han informat que modificaran aquest model abans del 31 març, per la qual cosa caldrà parar esment a què ocorri abans d’aquesta data.

Al final, caldrà esperar per veure i analitzar les conseqüències d’aquesta sentència, però obre la porta a recuperar els diners de les sancions, es recorreguessin o no i fins i tot si el termini ha prescrit.

L’efecte sobre situacions passades haurà de ser analitzat en cada cas en funció de la seva posició procedimental. La sentència s’aplicarà en els procediments i recursos pendents de resolució. També permetrà instar a la rectificació d’autoliquidacions i devolució d’ingressos indeguts. En determinades situacions, també obriria la porta a la via de responsabilitat patrimonial de l’Estat.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.