El Govern expropiarà els habitatges buits als grans tenidors

Segons ens informa el Col·legi API, el DOGC del passat 11 de maig va publicar l’ACORD GOV/107/2023, de 9 de maig, que permet expropiar edificis buits de grans tenidors (actualment es considera grans tenidors els propietaris de 10 o més habitatges) situats en els següents municipis de les comarques gironines: Figueres, Lloret de Mar i Salt. L’expropiació es fonamenta en entendre que s’està incomplint la funció social de la propietat en municipis en que hi hagi molt demanda d’habitatge.

En els pròxims dies s’enviaran les primeres cartes amb el requeriment perquè els propietaris dels habitatges acreditin legalment que es destinen a la residència de persones. Si no atenen al requeriment en el termini d’un mes, el Departament de Territori declararà l’incompliment de la funció social de la propietat i iniciarà el procediment d’expropiació. Aquest procediment pot durar uns sis mesos. L’expropiació només afecta els habitatges inclosos en el Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant (RHBO). Per tant, n’estan exclosos els petits propietaris.

Un cop fetes les inspeccions i detectats els habitatges potencials, el Departament de Territori iniciarà els procediments d’expropiació. El beneficiari dels habitatges serà l’INCASÒL, que disposa de 5 milions per finançar aquesta primera fase d’expropiacions, cosa que permet l’adquisició potencial d’entre 50 i 70 habitatges, segons el preu d’expropiació.

En aquest sentit, a començaments de 2024 ja es podrien obtenir els primers pisos, que quedaran en mans de l’Incasòl. La gestió anirà a càrrec de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, que els destinarà a famílies vulnerables incloses en les Meses d’emergència dels municipis on es troben aquests habitatges, o a programes socials, com per exemple el de dones víctimes de violència masclista.

Som Agents Immobiliaris, Administradors de Finques i API. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.