Si encara  sou titulars de accions bancàries, que han perdut bona part del seu valor, derivades de la compra originària de participacions preferents,   us podem ajudar a recuperar  la inversió inicial efectuada en el seu dia. La problemàtica de les adquisicions de participacions preferents,...