El passat dia 23 de setembre de 2019, el Jutjat Social número 10 de Las Palmas, ha dictat sentencia en la qual declara que és improcedent l’acomiadament d’una treballadora  d’una multinacional turística. L'empresa va intentar justificar l’acomiadament  basant-se en la conveniència de substituir la treballadora per...