En una decisió sense precedents, el ple de la Sala Contenciosa Administrativa  ha donat un gir inesperat i ha canviat la posició del Tribunal Suprem decidint, per una majoria molt ajustada, que es el consumidor i no els bancs qui ha de suportar l’Impost d’Actes...