L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes tributaris. El Ministeri d'Hisenda ha publicat un projecte d'ordre (document sotmès a tràmit d'audiència i informació pública en data 21 de febrer de 2023)...

Segons recordava en l'edició del 21 d'agost el diari econòmic Cinco Dias, quan un autònom es troba en un moment de falta de liquiditat, o si se l'hi acumulen els pagaments, es pot veure en una situació en la qual no li és possible fer...