En el BOE del dia 20 d'octubre s'ha publicat l'Ordre AHP/2178/2015 que incrementa fins a 30.000,00 € l'import dels deute que l'Agència Tributària podrà fraccionar o ajornar sense que calgui aportar cap garantia. Destaquem: El deute han de ser  amb l'Agència Estatal d'Administració tributària per tributs...