L'aportació de socis és una alternativa menys onerosa a l'augment del capital social perquè no requereix d'atorgament en escriptura pública ni d'inscripció en el Registre Mercantil. Només cal en un acord de la junta general per majoria ordinària. Les aportacions de socis es solen realitzar amb...