S'ha publicat una important sentència del Tribunal Suprem del 1 d'octubre de 2020 (Recurs de cassació 2966/2019), en la qual es detallen els requisits perquè els inspectors de l'Agència Tributària puguin entrar en el domicili d'un contribuent, sigui persona física o jurídica. Després d'aquesta sentència, en...