En el Diari Oficial de la  Generalitat del dia 6 d'agost s'ha publicat el DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, Es regulen tres noves modalitats que possibiliten prestar els serveis turístics d'allotjament: són les àrees d'acollida d'autocaravanes, els allotjaments singulars i les...