El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva sentència de 27 de gener de 2022 ha conclòs que una bona part de les conseqüències associades a l’incompliment de l’obligació de declarar els béns i drets a l’estranger dels residents a Espanya...