La Llei del Cadastre Immobiliari permet que els Ajuntaments demanin al Ministeri d'Hisenda poder modificar els valors cadastrals dels immobles del seu municipi segons els coeficients que estableix-hi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en funció de l'antiguitat del cadastre de cada població. Així,...