En el Diari de la Generalitat del dia 9 de juny s'ha publicat el calendari de festes laborals pel 2016. A més de les dues festes locals, serà festa a Catalunya els dies següents: 1 de gener (Any Nou) 6 de gener (Reis) 25 de març (Divendres Sant) 28...