S'ha publicat en el BOE del dia 29-11-2016 l'Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre que desenvolupa per a l’any 2017 el mètode de estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA (Mòduls). Destaquem el següent. Impost sobre la renda de les persones físiques: ...