L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat en el seu web el "Criteri tècnic 01-12-2020. Mesures de protecció personal enfront del coronavirus SARS-CoV-2: conceptes sobre la seva utilització en l'àmbit laboral". Destaquem el següent: Principis de prevenció que les empreses han...