Es prorroga temporalment mesures laborals del 2022, com a resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna Ja varem informar de la pròrroga del salari mínim i de l’increment de les pensions. Resumirem tot seguit altres mesures laborals incloses en el l Reial decret...

Ha quedat aprovat el Reial decret-llei 20/2018 de mesures urgents per afavorir la competitivitat del sector industrial, que facilita la jubilació parcial amb contracte de relleu en la indústria manufacturera fins el 31 de desembre del 2022. Destaquem el següent: El contracte de relleu. Concepte:  ...