Segons el diari Expansión del 23 de desembre, els tribunals de justícia han resolt durant el 2015 sobre qüestions que afecten de manera important la vida de les empreses.  Destaquem: Remuneració dels administradors socials: L'existència i el sistema de remuneració dels administradors socials ha de constar...