En l'actualitat conviuen quatre modalitats de contracte de treball: Indefinit, temporal, per a la formació i l'aprenentatge i en pràctiques, cada una amb les seves característiques, i amb les seves clàusules específiques que poden presentar cadascun d'ells, en funció de les peculiaritats del treballador i/o...