I.- Habitatges   1.- Pròrroga extraordinària dels arrendaments d’habitatge habitual i permanent:   Pròrroga de 6 mesos: L’arrendatari té dret a sol·licitar a l’arrendador una pròrroga de 6 mesos, en els quals continua aplicant el preu i els altres termes i condicions del contracte existent. Qui la pot demanar ?...