En el BOE del dia 29 de gener del 2018, s'ha publicat l'Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social i altres contingències per a l'exercici 2018. Destaquem el següent:   I.- REGIM GENERAL DE...