Mitjançant  el RDLl 3/2020, de 4 de febrer, s'ha incorporat a l’ordenament interior espanyol de diverses directives comunitàries. Destaquem el següents canvis en l'IVA pel que fa als lliuraments intracomunitaris: Entrada en vigor: 1 de gener del 2020. Responsabilitat del venedor: El no compliment de TOTS I...