El Senat ha aprovat definitivament la proposició de llei per modificar el Codi Penal, que implica l'enduriment de les penes per imprudències al volant. Destaquem les següents novetats: Omissió de socors: Es contempla com a delicte independent d'omissió de socors l'abandó del lloc després d'un accident,...