Les empreses petites tenen oberta la possibilitat de contractar treballadors joves en molt bones condicions. Destaquem el següent: Avantatges per a l'empresa: reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant el primer any de contracte. Condicions...

En el recent debat sobre “El estado de la Nación”, que es va celebrar en el parlament espanyol, el president Rajoy va anunciar una sèrie de mesures orientades a afavorir els col·lectius més vulnerables de la nostre societat. Aquestes intencions ara s’han materialitzat en el...