Una de les grans sorpreses de la reforma fiscal que va entrar en vigor el passat 1 de gener, va consistir en la modificació de l’art. 27.1 de la Llei de l’IRPF, segons la qual els socis d’entitats que facin activitats professionals i compleixin els...