Els actes d'administració d'una societat realitzats per una persona sense el previ nomenament o amb el càrrec caducat (administrador de fet), podrien implicar la nul·litats dels actes i la responsabilitat personal de qui els hagués realitzat. La responsabilitat dels administradors s'estén a l'administrador de fet, però...