Els impostos que graven les herències entre parents llunyans o entre persones estranyes poden arribar a ser prohibitius de forma que en molts casos els hereus es plantegen refusar l'herència. No obstant, en cas de persones vinculades per una relació de convivència d'ajut mutu, a...