S’han aprovat mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. La nova disposició inclou incentius destinats a promoure la contractació laboral i altres mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de qualitat finançats mitjançant bonificacions...