La redacció actual de l'Estatut dels Treballadors, estableix tres nivells d'indemnització per finalització de contracte: Contractes fixos o indefinits: 20 dies de salari per any treballat Contractes temporals: 12 dies de salari per any treballat Contractes d'interinitat: sense indemnització. El passat 14 de setembre del 2016...