Segons una informació publicada pel diari Cinco Dias el oassat 3 de juny, El BCE preveu que els tipus continuïn en zero o pròxims a aquest nivell durant els propers tres anys. I és que d'acord a les dades aportades, l'euríbor a tres mesos romandrà...