Un dels requisits per que els empresaris i els professionals es puguin deduir les quotes de l'IVA suportat es que disposin de la factura de la despesa al seu nom. Aquest requisit pot ser un problema quan la despesa no l'ha suportada directament l'empresari o el...