Els treballadors, per compte propi o per compte aliena, que desitgin demorar voluntàriament la data de la seva jubilació ampliaran un 4% la base reguladora de la seva pensió per cada any extra treballat i rebran una quantitat a tant alçat que pot arribar als...