Fins ara els artistes no podien cobrar la pensió de jubilació si percebien drets d'autor, ja que era incompatible estar jubilat i cobrar els drets. Aquesta situació, considerada molt injusta pels afectats, es va resoldre finalment amb el Reial decret 302/2019 que es va publicar en...