Ha quedat aprovat el Reial decret-llei 20/2018 de mesures urgents per afavorir la competitivitat del sector industrial, que facilita la jubilació parcial amb contracte de relleu en la indústria manufacturera fins el 31 de desembre del 2022. Destaquem el següent: El contracte de relleu. Concepte:  ...