Cada vegada s'estrany més el cercle al diner efectiu ja que el que interessa als efectes de control tributari i de blanqueig de capitals es que els pagaments es facin sempre amb intervenció d'entitats bancàries. Recordem seguidament quins son els casos el que els pagaments...