Publicada la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de la Generalitat de Catalunya que modifica diferents impostos. Aquestes modificacions han estat recollides en la Llei 3/2023 i publicades en el DOG  del 17 de març de 2023. Destaquem les següents modificacions: Impost sobre...