A partir del 29 de juny les trucades comercials no desitjades estan prohibides a no ser que l'usuari hagi sol·licitat o donat el seu consentiment previ per rebre aquest tipus de comunicacions. No obstant aquesta prohibició no afecta a les trucades fetes per robots, intel·ligència...