S'ha publicat en el BOE del 29 de setembre passat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses que entre altres, recull una sèrie de mesures destinades a reduir la morositat comercial i facilitar l'accés al finançament de les societats.   A continuació...