Quan es transmet un immoble els ajuntaments cobren l'anomenada plusvàlua, que és un impost que grava l'increment de valor dels terrenys urbans. L'impost es calcula en funció del valor cadastral del solar i del nombre d'anys que hagi transcorregut entre la data de la transmissió...