Els recordem que d'acord amb l’Ordre Ministerial HFP/816/2017 del 30 d'agost de 2017, hi ha l'obligació de presentar la declaració informativa, model 232, en cas que determinats contribuents efectuïn certes operacions en que les parts tinguin algun tipus de vinculació entre elles o estiguin relacionades amb paradisos fiscals. Resumim...